لباسی هم قامت کسب و کار سازمان شما تهیه می کنیم.

خدمات ما

service-4

پشتیبانی

پشتیبانی همه‌منظوره از کلیه نرم‌افزارهای مستقر در سازمان

service-3

تحقیق و توسعه

انجام پروژه‌های تحقیق و توسـعه در حوزه‌هـای فاوا و کسـب‌وکار و تـدوین اسـناد
تخصصی (سند راهبردی فن‌آوری اطلاعات، طرح جامع فن‌آوری اطلاعات، سنـــد
معماری سازمانی، سند اجرایی توسعه دولت الکترونیک، تدوین RFP  مگا پروژه ها)

service-2

مشاوره

مشاور حرفه‌ای شما در انتخاب بهترین راهکارهای مبتنی بر فن‌آوری نوین اطلاعات
و ارتباطات

service-1

تولید نرم افزار

تولید نرم افزارهای سفارش مشتری متناسب با قامت کسب‌وکارهای سازمان از قبل
از آغاز تا پس از پایان، شامل مراحل شناخت، تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی، استقرار،
مهندسی دانش و پشتیبانی

مشتریان ما

  • سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
  • وزارت امور اقتصادی و دارایی
  • شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت اویکو
  • وب سایت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
  • دانشگاه تهران
  • شرکت آسان موتور

نظرات مشتریان

در یک عبارت : شهپر اندیشه شرکتی است متخصص ،متعهد و پیگیر

idea

۱۳

پروژه ملی پیاده سازی شده

office-block

۴۸۹۹

کاربر سازمانی

transaction

۱۵۰۰۰۰۰

تراکنش در روز

شهپر اندیشه به تلاش مستمر در جهت رسیدن به اهدافش باور دارد

خبرنامه شهپر اندیشه