راه‌اندازی سامانه مدیریت دستگاه‌های کارتخوان برای رفع تبعیض در کشور

دستگاه-کارتخوان

مدیرعامل یک شرکت‌ ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک با انتقاد از توزیع نامتوازن دستگاه های کارتخوان در کشور گفت: «سامانه جامع مدیریت پذیرندگان» با هدف ایجاد توازن و تعادل در توزیع دستگاه‌های کارتخوان راه‌اندازی شده است.

به گزارش تسنیم، حامد منصوری مدیرعامل یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک گفت: صنعت پرداخت الکترونیک درایران، صنعت جوانی است و با وجود پیشرفت‌ها و گسترش قابل ملاحظه‌ای که طی یک دهه گذشته داشته همچنان نیازمند بازنگری‌هایی در لایه‌های مختلف اعم از قوانین و مقررات، شیوه‌های بازاریابی و کیفیت ارائه خدمات، بلوغ بخش خصوصی فعال در این حوزه و نظایر آن است.

وی افزود: یکی از مواردی که در یک مرورکلی بر صنعت پرداخت، توجه به آن به شدت احساس می‌شود، رابطه میان شرکت‌های ارائه دهندۀ خدمات پرداخت و پذیرندگان است چرا که در حال حاضر یکی از مشهودترین مشکلات این حوزه، توزیع نامتعادل و غیر متقارن دستگاه های کارتخوان درسطح کشور است.

به گفته وی “وجود کارتخوان‌های متعدد در واحدهای صنفی و بدون استفاده ماندن بسیاری از آنها، واقعیتی است که تقریبا همه شهروندان به دفعات با آن مواجه بوده‌اند. این تصویر اما تنها بخشی از واقعیت است، جنبه دیگر آن کمتر به چشم شهروندان می‌آید، چرا که تجمع و تعدد کارتخوان‌ها معمولا در واحد‌های صنفی شهرهای بزرگ اتفاق می‌افتد و در بسیاری از شهرهای کوچک‌تر و مناطق دورتر نسبت به مراکز استان‌ها و … نه تنها شاهد چنین وضعیتی نیستیم بلکه در بسیاری موارد با وجود نیاز، ابزارهای پرداخت الکترونیکی در دسترس نیست. این پراکندگی نامتوازن بدون شک، نتیجه نبود تصویری جامع از توزیع جغرافیایی دستگاه‌های کارتخوان وفقدان بررسی‌های میدانی ونیازسنجی دقیق درمورد میزان نیاز به ابزارهای پرداخت است”.

مدیرعامل شرکت آسان‌پرداخت ادامه داد: اگرچه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت به اقتضای مدل‌ها و برنامه‌های توسعه بازاریابی خود قاعدتاً چنین بررسی‌هایی را انجام می‌دهند، ولی بدون شک ورود نهادهای ناظر حاکمیتی دراین زمینه وتهیه سازوکاری برای دسترسی آنلاین به نقشه پراکندگی دستگاه‌های کارتخوان بدون درنظر گرفتن ملاحظات تجاری (شرکتی) یک ضرورت غیر قابل چشم پوشی است.

وی افزود: به نظر می رسد، «سامانه جامع مدیریت پذیرندگان» با همین هدف توسط شاپرک راه اندازی شده است، اقدامی که کاش زودتر انجام می‌شد تا شاید طی سال‌های گذشته شاهد اتلاف منابع کمتری برای توزیع نامتوازن ابزارهای پرداخت می‌بودیم. برهمین اساس باید فرصت رامغتنم دانست تا با پیوستن هرچه سریع‌تر شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت به این سامانه واعمال فشار برشبکه بانکی برای تصحیح اطلاعات پذیرندگان زمینه بهبود شرایط وجلوگیری اتلاف هرچه بیشتر منابع ملی راگرفت.