پنجره واحد سرمایه گذاری

invest

توضیحات پروژه

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران بر اساس ماده ۵ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب ۲۴/۴/۱۳۵۳ تشکیل گردید. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌باشد و درخواست‌های سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه ازجمله پذیرش، ورود، به‌کارگیری و خروج سرمایه می‌باید به آن سازمان تسلیم گردد. سازمان مجموعه وظایف محوله به خود را که نوعاً به امور بین‌المللی و روابط خارجی کشور مربوط می‌گردند، مطابق اساسنامه و سایر قوانین و مقررات، ازجمله قوانین و مقررات ناظر بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به انجام می‌رساند.
به‌منظور تسهیل در امر سرمایه‌گذاری خارجی و حذف بسیاری از فرایندهای پیچیده و طاقت‌فرسا، این سازمان بر آن شد تا تمامی خدمات خود را تحت عنوان یک سامانه جامع با نام ” سامانه ملی پنجره واحد سرمایه‌گذاری ” به متقاضیان سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد

قابلیت های کلیدی سامانه

 • ثبت‌نام متقاضیان سرمایه‌گذاری و ارائه کارتابل مستقل به آنها
 • پیاده سازی فرایند "پاسخگویی سازمان به کاربران قبل از صدور مجوز اصلی سرمایه‌گذاری " به دو زبان فارسی و انگلیسی
 • فرایند اخذ مجوز اصلی سرمایه‌گذاری در طرح جدید یا بنگاه موجود به روش‌های: سرمایه‌گذاری مستقیم روش‌های قراردادی (BOT) بیع متقابل مشارکت مدنی سرمایه‌گذاری در بورس
 • ایجاد درخواست اخذ مجوز سرمایه‌گذاری به دو زبان فارسی و انگلیسی

جزییات پروژه

 • کارفرما: سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران
 • بستر: شبکه اینترنت
 • تعداد کاربران: کلیه سرمایه گذاران داخلی و خارجی
 • سال تکمیل پروژه: ۱۳۹۵
 • متد تولید نرم افزار: RUP

ذینفعان

 • متقاضیان سرمایه‌گذاری در ایران
 • سرمایه‌گذاران خارجی
 • سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران
 • دستگاه‌های اجرایی مرتبط
 • مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها

شرکت شهپر اندیشه کادوس