سامانه تقسیط بدهی اشخاص حقیقی به دولت

taqsit

توضیحات پروژه

این سامانه در جهت مکانیزاسیون فرآیند ثبت اطلاعات و تقسیط بدهی اشخاص به دستگاه های دولتی و با هدف ساماندهی اطلاعات این بدهی ها و تقسیط آن ها،‌ تسریع در روند رسیدگی به پرونده بدهکاران و ایجاد وحدت رویه مشخص برای این فرآیند، طراحی و پیاده سازی گردیده است.

قابلیت های کلیدی سامانه

 • امکان دریافت نامه های پیشنهاد تقسیط بدهی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از طریق اتوماسیون اداری
 • عتبارسنجی اطلاعات ورودی مانند کد ملی، شماره گذرنامه و سایر اطلاعات وارده
 • تولید گزارش ها و نیازمندی های اطلاعاتی ذینفعان
 • تولید نامه صادره با متن و الگوی مناسب و ارسال خودکار آن به اتوماسیون اداری
 • ضمیمه کردن نامه های تایید شده که توسط مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه امضا شده اند به پرونده های ثبت شده توسط سیستم
 • تعریف صاحبان امضای مجاز دستگاه های اجرایی و قرار دادن تصویر امضای آن ها در سامانه
 • ثبت گروهی بدهکاران با انواع حالات بدهی

جزییات پروژه

 • کارفرما: وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • بستر: شبکه دولت
 • تعداد کاربران: اداره کل نظارت بر اجرای بودجه
 • سال تکمیل پروژه: ۱۳۹۴
 • متد تولید نرم افزار: RUP

ذینفعان

 • اداره بررسی دیون و پرداخت‌ها
 • اداره کل نظارت بر اجرای بودجه
 • ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها
 • کلیه دستگاه های اجرایی
 • ذی حسابان دستگاه های اجرایی

اهداف و مزایا

 • ارتباط با اتوماسیون اداری به منظور دریافت نامه های تقسیط بدهی از سوی دستگاه های اجرایی و ثبت اطلاعات آن ها
 • تهیه خودکار نامه پاسخ تقسیط بر اساس اطلاعات ثبت شده و ارسال به اتوماسیون اداری
 • تقسیط بدهی انفرادی و گروهی
 • امکان تعریف صاحبان امضای مجاز
 • چرخه گردش کار
 • گزارش گیری از تقسیط بدهی های ثبت شده

شرکت شهپر اندیشه کادوس