سامانه استعلامات

estelam

توضیحات پروژه

این سامانه در جهت مکانیزاسیون فرایندهای داخلی و با هدف ساماندهی استعلامات درزمینه اشکالات و ابهام دستگاه‌های اجرایی و ذیحسابی‌ها در راستای اجرای قوانین بودجه سنواتی و همچنین قوانین و مقررات مالی و اداری، استخدامی و سایر ضوابط آن‌ها و دسترسی آسان به اطلاعات این پرونده‌ها و ارتباط بخشی از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی با این پرونده‌ها و ایجاد وحدت رویه به‌منظور رسیدگی به این استعلامات و برقراری گردش کار مشخص، طراحی و پیاده‌سازی گردیده است.

قابلیت های کلیدی سامانه

 • ایجاد پرونده مستقل برای استعلامات وارده و گزارش‌گیری از آن‌ها
 • ارجاع استعلامات به کارشناسان جهت ثبت اطلاعات و قرار دادن آن‌ها در پرونده‌ها
 • قابلیت ایجاد پاسخ استعلام توسط کارشناسان و اظهارنظر سایر کارشناسان و مدیر بر روی کار انجام‌شده
 • ایجاد فایل word برای پاسخ استعلاماتی که توسط مدیر تأیید شده‌اند و ارسال خودکار به اتوماسیون اداری
 • جست‌وجو در قوانین و مقررات و افزودن آن‌ها به پرونده‌ها
 • افزودن اظهارنظرها و مکاتبات با سایر سازمان‌ها در خصوص استعلام
 • تعریف دسته‌بندی موضوعی برای پرونده‌ها و قرار دادن پرونده‌ها در چندین دسته‌بندی
 • مشاهده سوابق قوانین و مقررات و همچنین پرونده‌هایی که از این قوانین
 • افزودن انواع یادداشت در ارتباط با پرونده
 • افزودن قوانین و مقرراتی که در دانشنامه وجود ندارد
 •  قابلیت دسترسی به استعلامات برگزیده
 • قابلیت مشاهده استعلامات به همراه دسته بندی موضوعی برای کاربر استانی
 • قابلیت نظر دهی و مدیریت نظرات در خصوص استعلامات
 •  قابلیت جستجوی پیشرفته استعلامات، قوانین و مقررات و پرونده ها

جزییات پروژه

 • کارفرما: وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • بستر: شبکه دولت
 • تعداد کاربران: کلیه اداره کل های امور اقتصادی و دارایی استان ها
 • سال تکمیل پروژه: ۱۳۹۴
 • متد تولید نرم افزار: RUP

ذینفعان

 • گروه بررسی لوایح و طرح تصویب‌نامه‌ها
 • اداره کل نظارت بر اجرای بودجه
 • نهادهای تصویب‌کننده قوانین و مقررات یا سایر دستگاه‌هایی که از این گروه درخواست اظهارنظر دارند.
 • اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ها

اهداف و مزایا

 • ایجاد فضای کار گروهی و سیستمی
 • در اختیار داشتن قوانین و مقررات بروز و مرتبط
 • ایجاد و طبقه بندی پرونده برای هر کار
 • برقراری ارتباط سامانه استعلامات با اتوماسیون اداری به منظور انتقال پاسخ تهیه شده از طریق فرآیند اتوماسیون اداری به سوال کننده
 • تهیه سازو کار سیستمی مناسب برای ارتباط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها با سامانه استعلامات
 • حذف تدریجی ارتباط فیزیکی در داخل اداره کل و ارتباط سیستمی در پاسخگویی بهینه و مناسب

شرکت شهپر اندیشه کادوس